3 Phòng Ngủ – 2 WC (Block A)

3 Phòng Ngủ – 2 WC (Block A)

Diện tích: 90.86 m²


Block A: 01, 07

Hotline 0902 16 10 87